Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Bäfverfelt

Adliga ätten Bäfverts vapen (från www.svenskadel.nu)

Sköld: delad i guld, vari en gående (svart) bäver, och blått, vari en lilja av silver.
På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med guld och silver samt med hjälmbindel av guld, blått, silver och blått.
Hjälmprydnad: en uppstigande (svart) bäver mellan två vingar, dexter blå och sinister av guld. (FD)

 

Adliga ätten Bäfverfelt från Värmland
Adlad 1650 Introducerad 1652 Nr 515

 

Släkten Bäfverfeldt bar förut det synnerligen värmlandsklingande namnet Carolstadius. Bäfverfelts stammar från Knut Olofsson Carolstadius, som var förste borgmästare i 1584 grundade staden Karlstad. Den adliga ättens stamfader son till Knut Olofsson och justitiepresidenten i Göteborg och hette Petrus Canuti Carolstadius.

Sköldebrevets blasonering:
[...] Een fördeelt sköldh, öfre delen guul medh een däruthi löpande bäfver och nedre delen blåå medh een hvijt lillia. Åfvan oppå skölden een öpen tornerehielm, täcket och krantzen medh hvitt, blått och guult fördeelte. Åfvan oppå hielmen een half bäfver emillan tvenne vingar, then högre blåå och then vänstre guul, aldeles som dedh medh sine rätte och egentelige färgor här repræsenteradt och afmåladt finnes. [...] (RH)

Externa länkar

Om Bäfverfelt på www.svenskadel.nu

 

Adliga ätten Bäfverts vapen (från www.riddarhuset.se)
Adliga ätten
Bäfverfelts vapen från
www.riddarhuset.se