Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Ericson (F)

Friherrliga ätten Ericsons vapen (ur Klingspors vapenbok)

Sköld: kvadrerad och belagd med hjärtsköld.
Hjärtsköld: i fält av guld två blå balkar.
Huvudsköld: fält 1 och 4: blått, vari en av vågskuror bildad stolpe av silver (ström), "hvilken till mellersta hälften är upptagen af en sluss med sina uppåt vända, tillslutna svarta portar", och åtföljd av dexter ett vattenpass samt sinister ett cirkelmått, båda av guld; fält 2: av silver, vari en röd (spets)ruta ("varande slägten von Schwerins sköldemärke"); fält 3: av silver, vari ett blått hjul, "liknande sådana, som å jernvägsvagnar begagnas".
På skölden en stor friherrlig krona mellan två hjälmar med friherrliga kronor. På hjälmarna ett blått hjälmtäcke fodrat med guld.
Hjälmprydnad: dexter hjälmkrona: mellan två svarta vingar ett ankare av guld, "med nedersta spetsen sig stödjande å hjelmkronans mellersta klot"; från ankarets ring "slingrar sig nedåt en tross, likaledes av guld"; sinister hjälmkrona: tre ("vajande") strutsplymer, den mellersta röd och de båda yttre av silver, de sistnämnda belagda med vardera en röd (spets-)ruta ("adliga ätten von Schwerins af Spantekow hjelmprydnad"). (FD)

 

Friherrliga ätten Ericson från Värmland
Nr 403 Friherrlig (§ 37) 1860 Utdöd 1929

 

Friherrevapnet sammanfattar och bygger på historien om mannen Nils Ericson där adelsskölden lämnat den oavslutad sex år tidigare. I det nya friherrevapnet känner vi igen hjälmprydnaden med ankare och vingar på den heraldiskt högra hjälmen från Ericsons gamla vapen.

Adliga ätten Ericsons vapen (ur Klingspors vapenbok)
Adliga ätten Ericsons vapen

Kanalbyggaren
Nils Ericsons insatser som kanalbyggare, som i adelsvapnet upptog två tredjedelar av skölden, har nu sammanfattats i det motiv som återfinns i första och fjärde fältet. Vattenpass och cirkel flankerar nu en kanal med slussportar.

Även efter adlandet 1854 hade Ericson fortsatt sin verksamhet som kanalbyggare och bland annat lett arbetet med Finlands största kanalprojekt genom tiderna, Saima kanal, som förbinder sjön Saima med Finska viken.

 
     

Järnvägsmannen
Själva kanalbåten är dock borta ur motivet och istället ser vi en symbol för det nya färdmedel som så småningom skulle marginalisera kanalernas betydelse för svensk industri - järnvägen.

 
     

Externa länkar

Nils Ericsons biografi

Grevliga ätten von Schwerin

 

Wermlandsheraldik:

Adliga ätten Ericson

 

 

 

Grevliga ätten von Schwerins vapen (från www.svenskadel.nu)
Grevliga ätten von Schwerins vapen

Svärfaderns anor
Anspelningarna på hustruns härkomst går igen även här. Greveätten von Schwerins vapen återfinns nu i huvudsköldens andra fält. I och med att han blev friherre behövde Ericson ytterligare en hjälm till sitt vapen och då passade det ju bra att göra ytterligare ett lån från hustruns släkt. Spetsrutan framgår inte av grevevapnet (till vänster), men syns tydligt på vapnet för den friherliga ätten von Schwering (till höger).

 
     

 

 

 
     

Detalj ur friherrliga ätten von Schwerins vapen  (från www.svenskadel.nu)
Friherrliga ätten von Schwerings hjälmprydnad (dexter)