Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Gustafschöld

Adliga ätten Gustafschölds vapen (från www.svenskadel.nu)

Sköld: i blått fält en hjärtsköld av silver, belagd med ett rött G, krönt med en kunglig krona, och åtföljd av tre kronor av guld, två över en ställda.
På skölden två hjälmar (med hjälmbindel av silver och blått.
Hjälmprydnad: dexter hjälm: ett krenelerat torn av guld; sinister hjälm: ett krönt rött tupphuvud med hals mellan två blå fanor, belagda med var sin femuddig stjärna av guld.
Sköldhållare: dexter en ängel av silver med blått skärp kring midjan; sinister en harneskklädd krigare med blått skört och med blå plymer i hjälmen; allt stående på ett postament av silver. (FD)

 

Adliga ätten Gustafschöld från Värmland
Adlad 1772 Introducerad 1777 Nr 2107

 

Detta vapen är formgivet av självaste kung Gustaf III. Det tilldelades kapten vid kronprinsens regemente, Abraham Hellichius. Denne Abraham Hellichius gjorde erövrade Kristianstads fästning i samband med Gustaf III:s statsvälvning 1773 för vilket han belönades med adelskap och ett av kungen designat vapen. Att han fick två kronor på sin sköld är även det en märkvärdig sak - det betyder ju i allmänhet att det rör sig om en friherre, men detta är alltså en adlig ätt.

Gustafschöld hette tidigare Hellichius var tidigare en värmländsk prästsläkt från Hellekil i Övre Ulleruds socken. Abraham Gustafschölds farfar hette Haqvinus Elavi Hellichius och var prost och kyrkoherde i Grava socken.

Sedan 1935 förvaras originalsköldebrevet i Riddarhusarkivet. Dess blasonering lyder:

[...] En blå skjöld, hvaruti trenne kronor af guld. Mitt uti skjölden är en mindre skjöld af silfver, uppå hvilcken ett rödt G, krönt med en kongl: crona. Ofvan på skjölden stå tvenne hjelmar. [...] (RH)

Externa länkar

www.svenskadel.nu

 

Adliga ätten Gustafschölds vapen (från www.riddarhuset.se)
Adliga ätten Gustafschölds
vapen från
www.riddarhuset.se