Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Gyllenspetz

Adliga ätten Gyllenspetz vapen (från www.svenskadel.nu)

Sköld: i fält av guld en (obehandskad) beväpnad arm, framkommande från sinister ur en sky och hållande ett svärd mellan två lansar (glavenstakar), ställda i kors på grön mark.
På hjälmen ett blått och rött hjälmtäcke fodrat med guld och med hjälmbindel av guld, rött, guld och blått.
Hjälmprydnad: en stolpvis ställd lans (glavenstake) mellan två (korsvis ställda) fanor, kvadrerade i guld och blått samd med spetsar av guld. (FD)

 

Adliga ätten Gyllenspetz från Värmland
Adlad 1660 Introducerad 1660 Nr 673

 

Släkten Gyllenspetz, som tidigare hette Spetz, kommer från Spesserud på Värmlands Näs. Överstelöjtnanten Johan Hansson Spetz (1609-1679) adlades 23 oktober 1660 och introducerades på Riddarhuset 3 november samma år som adlig släkt nummer 673.

Johan Hansson Spetz blev så småningom överste för Närke-Värmlands regemente och hade när avslutade sin karriär 1678 avancerat till generalmajor. Johan dog 1679 på Gylleby och begravdes i Sunne kyrka.

Adliga ätten Gyllenspetz vapen (ur Klingspors vapenbok)
Adliga ätten Gyllenspetz vapen (ur Klingspors vapenbok)

Sköldebrevets blasonering:
[...] Een gohl eller förgylt sköldh, ther uthi een stålarm uthur ett moln, hollandes ett bart svärdh aff naturligh ferga i handen emillan tvenne pijkar, kårssvijss öffver skölden satte, uppå een grön platz, spitzerne aff sverdet och pijkerne uppåth vende, crantzen och hielmtäcket medh gåhl ferga, rött och blått fördelt, på hielmen en uprättstående pijk emillan tvenne fahnor, hvar fahna medh gålt och blått i fierdeparter fördelat, medh förgylte spetzar upvände, aldeles som sielffve vapnet till sine egenthelige färgor har hoos repraesenterat och affmåhlat står. [...] (RH)

Externa länkar

Om Gyllenspets på www.svenskadel.nu

Johan Hansson Gyllenspetz ansedel

 

Adliga ätten Gyllenspetz vapen (från www.riddarhuset.se)
Adliga ätten
Gyllenspetz vapen från
www.riddarhuset.se