Wermlandsheraldik > Adelsvapen > von Hofsten

Adliga ätten von Hofstens vapen (från www.svenskadel.nu)

Sköld: i fält av guld en blå vakande trana, och däröver en av en sågskura bildad blå ginstam, belagd med tre biljetter av silver.
På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med silver och guld samt med hjälmbindel av guld, blått, silver och blått.
Hjälmprydnad: mellan två strutsplymer en (femuddig) stjärna av silver. (FD)

 

Adliga ätten von Hofsten från Värmland
Adlad och introducerad 1726 Nr 1794

 

Släkten von Hofsten kommer från Köla socken i Värmland. På hemmanet Hofsten i Köla bodde Erik Nilsson bodde på 1600-talet. Den som adlades med namnet von Hofsten var hans sonsons son, kommersrådet Bengt Erlandsson Hofsten (1689-1752).

Originalsköldebrevet är sedan 1992 deponerat i Riddarhuset. Dess version av blasoneringen lyder så här:

[...] En skiöld af guld, hvaruti står en blå trana, som håller en sten i högra foten. Öfverst i skiölden är en blå taggug chef, zirad med tre billetter af silfver. Ofvan på skiölden står en öppen tornerhielm, hvaröfver lyser en stierna af silfver emellan tvenne blå struss-fiädrar. Krantzen och löfverket är af guld, silfver och blått, aldeles son sanda vapn med sina egenteliga färgor här hoos finnes afmålat.[...] (RH)

Externa länkar

Om von Hofsten på www.svenskadel.nu

 
Adliga ätten von Hofstens vapen (från www.riddarhuset.se)