Wermlandsheraldik > Häradssigill > Gillbergs härad

 

 

Gillbergs härad

Externa länkar

Om Gillbergs härad i Värmlandsrötter

 
 
 

Gillbergs härad sträcker sig från Glafsfjorden ner mot Dalsland och omfattar socknarna Gillberga, Glava, Högerud, Långserud, Stavnäs, Svanskog och Värmskog. Den nämns första gången i Äldre Västgötalagen på 1300-talet, då som Gilbyärgähärad.

Dess namn kommer från den ingående socknen Gillberga, vars etymologiska tolkning är osäker. Ett alternativ är att prefixet "gil" ska betyda "klyfta, rämna, stor öppning i skog".