Wermlandsheraldik > Häradssigill > Kils härad

 

 

Kils härad

 
   

Kils härad sträcker sig mellan Kil och Munkfors, mellan Klarälvens nedre lopp och Nedre Fryken. Tinget låg i Illberg nära Apertin.

Häradsnamnet är belagt från 1426, då det hette Kiilz hærædz ting, och kommer från ortnamnet Kil. Kil har i sin tur fått det från en vik i sjön Hyn, där dess ursprungliga kyrka legat.