Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Årjängs köping

I fält av silver en upprest blå björn, med tunga, tänder och klor röda, inom en blå bård, belagd med hästskor av silver

 

Årjängs köping

 

Precis som grannen Töcksmark hämtade Årjäng björnmotivet från Nordmarks häradssigill. Som symbol för hästnäring och travsport använde man hästskon, en symbol som är gångbar än idag - förutom travbanan härbärgerar Årjäng Sveriges enda travmuséum.

Externa länkar

Årjängs kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Årjäng

Töcksmark

Årjängs kommun

Årjängs köping

 

Nordmarks härads sigill
Nordmarks härad