Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Hammarö

Bookmark and Share
 
 
 

I fält av silver en av karvskuror bildad blå bjälke, belagd med en stock av guld

 

Hammarö kommun 1974
Hammarö köping 1952

 

 
 

Hammarö kommuns gränser förändrades inte i samband med kommunreformen. Kommunen omfattas endast av Hammarö socken och inom dess gränser fanns bara en vapenförande enhet - Hammarö köping.

Riksheraldikern finner en paradox i att skärgårdskommunen Hammarö - som enbart består av öar i Vänern - låter en bjälke ingå i sitt vapen. Det vanligaste är nämligen att en bjälke symboliserar en älv. Gåtans enkla lösning är att den faktiskt symboliserar en älv, nämligen Klarälven. Bjälken är en historisk anspelning på kommunens organisatoriska tillhörighet och har hämtats ur Karlstads tingslags sigill från 1640-talet.

Den gyllne stocken står för öns starka knytning till pappers- och massaindustrin. Bruket i centralorten Skoghall har alltid varit slutstation för det timmer som transporterats på Klarälven. Timmerflottningen på Klarälven upphörde visserligen under 1900-talets sista årtionde, men brukets betydelse har bestått och kommunen har även fått ett sågverksgymnasium på senare år.

Inför vapenatagningen på 50-talet inkom ett lokalt förslag innehållande en ström, en cirkelsåg och en lax. Detta avvisades dock av Riksheraldikerämbetet, som kom med det motförslag som senare antogs.

Externa länkar

Hammarö kommun