Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Sunne

I blått fält en genomgående bro av silver i ett spann, åtföljd ovanför av två korslagda båtshakar överlagda med en stolpvis ställd yxa och undertill av en framifrån sedd båt, allt av silver

 

Sunne kommun 1973
Sunne köping 1963-73
Stora Sunne landskommun 1951-63
Sunne landskommun 1944-51

 

1944, när Sunne fortfarande var en socken ville, man ha ett heraldiskt vapen och ett förslag till sådant togs fram i Riksheraldikerämbetet.

Vapnets färger är de värmländska. Dess innehåll syftar, liksom ortnamnet, på Sunnes läge i sundet mellan Övre och Mellanfryken. Bro, båt och båtshakar syftar på kommunikationerna på sjöarnas vatten.

"Välkommen till Sunne!" (Foto: Jenny Bohlin)
Heraldiskt inspirerad väggmålning i Sunne tätort. (Foto: Jenny Bohlin)

 

Externa länkar

Sunne kommun

 

 

 
 
 

Inspiration från häradssigillet?

 

Ingen källa nämner något om varifrån inspirationen till vapnet hämtats, men det får inte ses som osannolikt att man lånat båten från sigillet för Fryksdals härad, vars hjärta ju kommunen utgör. Fryksdalssigillet kom dock till användning i den värmländska heraldiken när grannen i norr, Fryksände landskommun (sedermera Torsby) skaffade sig vapen 1958.

Fryksdals härads sigill
Fryksdals härad