Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Torsby

Torsby kommunvapen

I fält av silver inom en blå bård en roddbåt för två par åror och däröver två korslagda, uppåtriktade åror, allt i blått

 

Torsby kommun 1978
Fryksände kommun 1958

 

Torsbys vapen komponerades för Fryksände landskommun 1958 av SKI, Svenska Kommunalheraldiska Institutet. Själva vapenbilden tog man från Fryksdals härads sigill. Häradet har i och för sig aldrig antagit något vapen, men för att skilja kommun och härad åt valde man att lägga till den blå bården kring vapnet. Vapnets färger är de värmländska.

Storkommunens vapen
När storkommunen Torsby bildades på 70-talet kom den att utgöra i stort sett hela norra Värmland. Fyra av de uppslukade landskommunerna hade antagit vapen på 50-talet och man var tvungen att skapa ett nytt eller välja ett av de befintliga för hela kommunen.

Valet föll på vapnet för Fryksändes kommun - den kommun där den namngivande centralorten Torsby ligger (vid Övre Frykens norra strand, längst söder ut i Torsby kommun). Valet kan tyckas lite märkligt, eftersom motivet kommer från Fryksdals härads sigill och kommunen omfattar stora delar av Älvdals härads i de östra och norra kommundelarna.

Men det lider kanske inte dagens kommuninvånare av. Ro kan man ju lika gärna göra på Klarälven som på Fryken.

Älvdals härad [från Värmlandsrötter]
Älvdals härad

Fryksdals härad [från Värmlandsrötter]
Fryksdals härad


Torsby kommun

 

 

 

 

Externa länkar

Torsby kommun

Om Fryksände i Värmlandsrötter

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Torsby

Finnskoga-Dalby

Fryksände

Norra Ny

Torsby

Östmark

 

Fryksdals härads sigill
Fryksdals härad