Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Visnums-Kil

Visnums-Kils vapen (Teckning: Sofia Nilsson)

 

 

Visnums-Kil

 

Det här rör sig förmodligen om ett sockenvapen för Visnums-Kils församling i Kristinehamns kommun. På Dömle Stiftsgård har varje hotellrum fått namn efter en församling i Karlstads stift. Utanför Visnums-Kils-rummet satt nedanstående dörrskylt.

Dörrskylt med Visnums-Kils vapen från Dömle stiftsgård (Foto: Sofia Nilsson)
Dörrskylt med Visnums-Kils vapen från Dömle Stiftsgård,

Dörrskylten var den tydligaste bilden. Vilka som är de rätta tinkturerna är osäkert. En kvalificerad gissning är att det rör sig om de klassiska värmländska tinkturerna silver och blått.

Om bilden vore skrafferad vore fiskens och själva sköldens tinktur silver/vitt (utan skraffering). Om den ena huvudtinkturen är en metall bör alltså den andra vara en färg. Det rutnät som omger fisken finns dock inte med bland de klassiska skrafferingar. Svart hade varit rutor på andra ledden och blått hade varit tvärrandigt. Förmodligen är det alltså inte en färg som åsyftas - troligare är att det föreställer ett fisknät.

Inne i Visnums-Kils-rummet finns ytterligare två vapenteckningar i ett fotoalbum och en gästbok. Den ena stödjer teorin om silver och blått, medan den andra, turkos och röd-brun, känns så oheraldisk att man nog kan ignorera den.

Visnums-Kils vapen i gästbok på Dömle Stiftsgård (Foto: Sofia Nilsson) Visnums-Kils vapen i gästbok på Dömle Stiftsgård (Foto: Sofia Nilsson)

Två vapenritningar från Visnums-Kils-rummet på Dömle Stiftsgård.

Externa länkar

Kristinehamns kommun

 

Wermlandsheraldik:

Kristinehamn