Wermlandsheraldik > Ofrälse > Biskop Schröder

 

 

 

Biskop Georg (Göran) Claes Schröder (1714-73)
Superintendent 1770 Biskop 1772

 

Biskop Georg Claes Schröder kom från en tysk släkt som invandrat till Uddevalla från Mecklenburg under 1600-talet.

1759 adlades hans fem barn för faderns förtjänster och fick namnet Schröderheim. De introducerades på riddarhuset 1776 som adliga ätten 2046. Släkten Shröderheim fortlever än idag.


Adliga ätten Schröderheims vapen

Biskop Schröder och flera av hans förfäder förde vapen med en stolpvis ställd ekoxe, vilket kommer sig av att släktnamnet betyder just ekoxe på tyska.

När barnen adlades behöll de detta element som en del av sin hjälmprydnad.

   

 

 

Wermlandsheraldik:

Adliga ätten Schröderheim

 

Adliga ätten Schröderheims vapen (från www.riddarhuset.se)
Adliga ätten
Schröderheims vapen