Wermlandsheraldik > Kyrkliga vapen > Biskop A N Sundberg

 

 
   

Biskop Anton Niklas Sundberg

Om Anton Niklas Sundberg förde något vapen som biskop i Karlstad är osäkert, men som ärkebiskop erhöll han dock serafimerorden av kungen. Och då är det svårt att undvika att åtminstone få en vapenplåt målad över sig efter sin död.

 

Externa länkar

Karlstads stift

Stiftsbrevet