Wermlandsheraldik > Kyrkliga vapen > Karlstads domkapitel

Bookmark and Share
 
Karlstads domkapitels sigill. Foto: (Fredrik Höglund)

 

Karlstads domkapitels sigill

 
   

Karlstads domkapitels sigill visar Kristus, hållande en segerfana över höger axel. Omskriften lyder: "Sigillum Consistorii Carlstadiensis".

Segerfanan lyftes ur sigillet och återanvändes när Statsheraldikern komponerade Karlstads stifts vapen 1961. Sigillet pryder bland annat antependiet på domkyrkans moderna altare från 1967.

I bakgrunden på bilden nedan syns den gamla altaruppsatsen i högkoret,flanerad av Johan Tobias Sergels änglastatyer Religionen och Andakten.

Antependiet i Karlstads domkyrka. (Foto: Fredrik Höglund)

 

Externa länkar

Karlstads stift

Stiftsbrevet

 

Wermlandsheraldik:

Biskop Hagberg

Karlstads stifts vapen

 

Karlstads stifts vapen
Karlstads stifts vapen