Wermlandsheraldik > Begravningsvapen > Nedre Ulleruds kyrka

Bookmark and Share
 

Begravningsvapen i Nedre Ulleruds kyrka

Nedre Ulleruds kyrka (foto från Wikimedia)

I Nedre Ulleruds kyrka finns begravningsvapen för Johan Palmström och Lars von Nackreij.

 

Johan Palmström (1648-1705)

Södra korsarmens begravningsvapen minner om Amiralitetets Capitain Johan Palmström till Holerud och Rosendal. Holerud heter idag Katrineberg och ligger alldeles intill Nedre Ulleruds kyrka.

Johan Palmströms begravningsvapen i Nedre Ulleruds kyrka (foto: Bertil Ludvigsson)

Johan Palmströms begravningsvapen i Nedre Ulleruds kyrka

Wermlandsheraldik:

Ätten Palmströms vapen

 

 

 

Lars von Nackreij (1699-1742)

På kyrkans norra vägg hänger begravningsvapnet över brukspatron Lars von Nackreij.


Källor:
Ohlsson, Karin: "Nedre Ulleruds kyrka"
Foto av Nedre Ulleruds kyrka från Wikimedia.