Wermlandsheraldik > Kyrkliga vapen > Karlstads stift

I blått fält en tvåtungad kyrkfana av silver, belagd med ett svävande rött grekiskt kors med utböjda ändar och hängande från från en tvärstång av guld

Karlstads stift 1961

 
   

Karlstads stift består av församlingarna i Värmland och Dalsland, som tidigare var underställda Skarabiskopen. 1647 skiljdes man från moderstiftet genom att Sven Elfdalius insattes som superintendent över det nybildade stiftet och i slutet av 1700-talet fick man egen biskop.

Stiftets vapen är en ung skapelse och sattes samman av Riksarkivet 1961. Vapenbilden är en heraldisk förkortning av domkapitlets sigill, som visar Kristus bärande en segerfana.

Externa länkar

Karlstads stift

Stiftsbrevet

 

Wermlandsheraldik:

Biskop Hagberg

Biskop Wadensjö