Wermlandsheraldik > Begravningsvapen > Svanskogs kyrka

Begravningsvapen i Svanskogs kyrka

Svanskogs kyrka (foto: Sigge Magnusson/Värmlandsrötter)

I Svanskogs kyrka finns begravningsvapen för Gustaf Magnus Uggla.

I Grums kyrka finns fler begravnings vapen över släktingen Carl Uggla. Där kan du läsa mer om deras släkt.

   

Ätten Uggla är nära förknippad med Svanskogs kyrka. Släkten, som bland annat har skänkt en del inventariet till kyrkan, fick 1740 sin familjegrav murad under sakristian av murarmästaren Magnus Lander. Enligt traditionen ska det ha gått en underjordisk gång därifrån till den närbelägna herrgården Svaneholm. Herrgården tjänade som prästgård fram till reformationen.

Epitafiet nedan är utfört till minne av Gustaf Uggla, som begrovs i Svanskog 1763. Mannen bakom konstverket är förmodligen den flitige värmländske bildhuggaren Isac Schulström.

Gustaf Ugglas epitafium i Svanskogs kyrka (ur boken "Svanskog" av Carl-Axel Högmer)

Externa länkar

Om Svanskogs socken i Värmlandsrötter

 

Wermlandsheraldik:

Ugglas vapen i Grums kyrka

   

Källor:
Högmer, Carl-Axel, "Svanskog", 1978.