Wermlandsheraldik > Begravningsvapen > Väse kyrka

Bookmark and Share
 

Begravningsvapen i Väse kyrka

Väse kyrka (Foto: Foto: Anette Carlsson/Värmlandsrötter)

I Väse kyrka finns två huvudbanér och två anvapen uppsatta.

 

Eric Åkesson Soop till Hammar

 

   

Bägge anvapnen och ett av huvudbanéren minner om landshövdingen Eric Soop till Hammar (1613-74). Huvudbanéret hänger på norra väggen. På korväggen hänger hans bägge anvapen - anorna på mödernet på södra sidan och på fädernet på den norra.

På tornvinden finns dessutom ett skadat huvudbanér för landshövdingens son, överstelöjtnanten Arvid Soop.

Interiör från Väse kyrka. Eric Åkesson Soops anträd syns på ömsesidor om altaret. Hans begravningsvapen skymtar till höger.

Ätten Soop är svensk uradel från Östergötland och är känd sedan mitten av 1400-talet. Den introducerades på Riddarhuset 1625 som adlig släkt nummer 10.

Adliga ätten Soops vapen (från www.svenskadel.nu)

Adliga ätten Soops vapen

Externa länkar

Om Väse socken i Värmlandsrötter

 

Wermlandsheraldik:

Soops vapen i Alsters kyrka

 

Adliga ätten Soops vapen (från www.riddarhuset.se)
Adliga ätten
Soops vapen

 

von Gegerfelt

Wermlandsheraldik:

von Gegerfelts vapen i Nors kyrka

   

På kyrkans södra vägg hänger ett huvudbaner för någon ur ätten von Gegerfelt. I Louise Thams vägledning till Väse kyrka tillskriver hon detta kaptenen Samuel von Gegerfelt. Inga von Corswant-Naumburg tillskriver det dock Johan Christian von Gegerfelt, död 1755.

Ätten von Gegerfelt hette tidigare Geggen och Gegerfelt. Den adlades 1674 och introducerad på Riddarhuset 1675, som adlig släkt nummer 861.

Begravningsvapen för ytterligare en Samuel von Gegerfelt finns i Nors kyrka.

Adliga ätten von Gegerfelts vapen (från www.svenskadel.nu)

Adliga ätten von Gegerfelts vapen


Källor:
Tham, Louise (1962), Väse kyrka - Vägledning, Värmlands museum, Karlstad