Wermlandsheraldik > Militära vapen> Artilleriets stridsskola

Artilleriets stridsskolas vapen (Från www.mils.se)

I rött fält en lågande granat av guld. Skölden omges av en öppen lagerkrans av guld.

 

Artilleriets stridsskola (ArtSS), Kristinehamn

 

Artilleriets stridsskola löd direkt under chefen för artilleriregementet i Kristinehamn. En granat är en naturlig ingrediens i ett artillerivapen. Som i de flesta andra skolor inom Försvaret använder Artilleriets stridsskola dessutom en lagerkrans i sitt vapen.

Artilleriets stridsskola har flyttat med Arilleriregementet till Boden.

Militärhögskolan Karlbergs vapen (Från www.mils.se) Markstridsskolans vapen (Från www.mils.se) Fallskärmsjägarskolans vapen (Från www.mils.se) Luftvärnets stridsskolas vapen (Från www.mils.se)

Militärhögskolan Karlberg

Markstridsskolan

Fallskärmsjägar-skolan

Luftvärnets stridsskola

Externa länkar:

Artilleriregementet