Wermlandsheraldik > Militära vapen> HMS Karlstad

I fält av silver den högra hälften av en blå örn med röd beväring mellan två höga, med spetsiga huvar försedda röda torn. Skölden krönt med kunglig krona.

 

HMS Karlstad

 

Detta är ett vapen som får en att höja på ögonbrynen när man först stiftar bekantskap med det - Karlstads stadsvapen krönt med kunglig krona!

Vapnet antogs 2002 och tillhör HMS Karlstad, en korvett i den så kallade Visbyklassen. Av den fartygstypen har marinen beställt sex stycken från Kockums, varav själva HMS Visby levererades först. Sedan väntar i tur och ordning HMS Helsingborg, HMS Härnösand, HMS Nyköping, HMS Karlstad och HMS Uddevalla.

HMS Karlstad sjösattes 24 augusti 2006.

Att man har gett båten namn och vapen efter inlandsstaden Karlstad känns något kryptiskt. Visserligen har Karlstad vissa marina traditioner och en betydande hamn för Vänersjöfarten, men alla övriga är ju städer med någon form av kontakt med salt eller bräckt vatten.

Inom försvarsmakten är noga föreskrivet vilka enheter som tilldelas heraldiska vapen. Utöver de förband som står upptagna i ”Förordning med instruktion för Försvarsmakten” (SFS 2000:555) ska även marinens fartyg föra heraldiskt vapen.

Externa länkar:

Wiki: Visbyklassen

Wiki: HMS Karlstad

 

Wermlandsheraldik:

Karlstads stadsvapen

 

Karlstads stads vapen (ur "Värmland - vår hembygd"
Karlstads stadsvapen