Wermlandsheraldik > Militära vapen> I2

Värmlands regementes vapen (från "Värmlands regementes historia 1950-1994")

I fält av silver en blå örn med röd beväring, därest sådan skall förekommma. Skölden lagd över två korslagda gevär av guld.

 

Värmlands regemente
Valspråk: Cum Deo et Victricibus Armis (Med Gud och segerrika vapen)

 
   

 

Externa länkar:

Försvarsmakten

Närke-Värmlands regementes historia