Wermlandsheraldik > Militära vapen> Värmlandsgruppen

Värmlandsgruppens vapen (från "Värmlands regementes historia 1950-1994")

I fält av silver en blå örn med röd beväring, därest sådan skall förekommma. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld.

 

Värmlandsgruppen (Kristinehamn)
Valspråk: Cum Deo et victricibus armis (Med Gud och segerrika vapen)

 
   

Värmlandsgruppen vårdar arvet efter Värmlands regemente (I2) och har tagit över dess vapen, naturligt nog Värmlands landskapsvapen, krönt med kunglig krona. Så långt är det även identiskt med Värmlands läns länsstyrelses vapen, men de korslagda svärden under skölden säger oss att det rör sig om ett arméförband.

Valspråket - Med Gud och segerrika vapen - fanns redan på en fana från 1658 och återinfördes för Värmlands regemente 1979.

Externa länkar:

Vapen i Mellersta militärdistriktet

Värmlandsgruppen

 

Wermlandsheraldik:

Värmlands vapen

Länsstyrelsen