Wermlandsheraldik > Frimurarvapen > Frimurare > C N A Collet

C N A Collets frimurarvapen

 

   

Cathrinus Nicolaij Arbo Collett (1841-)

 

Namn: EQV. A CERVO
Valspråk: Cole Deum

 

I vapenrullan från 1896 tillskrivs ett av vapnen en
O N A Collet i listan under bröder av IX graden. Matrikeln från 1901-05 har ingen sådan, men väl denne C N A Collett. Denne ska ha fått IX graden 1895, så det borde röra sig om samme person.

Bakom det osvenska namnet döljer sig en norrman, född i Modum i Buskeruds amt. Collet studerade i Tyskland och tog examen vid Hannovers polytechnikum 1864. Sitt yrkesliv tillbringade han vid järnvägen i Tyskland och Sverige, bland annat som trafikchef vid Nora-Karlskoga järnväg.