Wermlandsheraldik > Frimurarvapen > Frimurare > C L Fröding

C L Frödings frimurarvapen

 

   

Carl Lennart Fröding (1853-)

 

Namn: EQV. A SIGNO
Valspråk: Gud Och Min Fond

 

Denne Fröding föddes i Älvsbacka i Värmland, men verkade utanför landskapet större delen av sitt liv. Den militära banan anträdde han som löjtnant vid Älvsborgs regemente och förflyttades sedan till Nerikes regemente, där han avancerade till major. Under sin tid i Örebro arbetade han även som gymnastiklärare på läroverket, med början 1883.

Carl Lennarts släktskap med Gustaf Fröding är okänt.