Wermlandsheraldik > Frimurarvapen > Frimurare > C H Nisbeth

C H Nisbeths frimurarvapen

 

   

Överstelöjtnant Carl Henrik Nisbeth

Namn: EQV. EX URSU
Valspråk: Custo Dit Hominem Numen

Denne överstelöjtnant tillhör den skotska uradelsätten Nisbeth, vilken naturaliserades och introducerades på Sveriges riddarhus 1644 som adlig ätt nummer 828.

C H Nisbeth har en meritförteckning som är ganska typisk för sekelskiftets lokala storheter. Vid sidan om sin militära bana, som kröntes med att han 1886 blev överstelöjtnant vid Kungl. Värmlands regemente, innehade han många förtroendeposter i det civila samhället.

Han var engagerad på styrelsenivå inom bankväsendet, både i Wermlandsbanken och i Karlstads sparbank och han satt i direktionen för Karlstads lasarett.

Naturligtvis var han även ledamot av stadsfullmäktige, där han satt under elva år under 1870- och 80-talet. Sin frimurarvandring avslutade han som deputerad provincialmästare för Värmländska Provinciallogen åren 1905-08. Han dog slutligen 1912, ett år efter sin hustru Hilma, och de vilar tillsammans på Gamla kyrkogården i Karlstad.

Hilma Nisbeth var också ganska typisk för sin tid och samhällsklass. Hon var livligt engagerad i föreningslivet - bland annat var hon direktris för Fruntimmersföreningen.

I stadsdelen Klara finns en monumental byggnad som ännu minner om Hilma Nisbeths filantropiska verksamhet. Där står nämligen Karlstads pauvres honteux-hus Malmgården, dit stadens "blygsamma fattiga" kunde dra sig tillbaka utan att behöva skämmas för sitt armod.

Överstelöjtnant Nisbeth använder sitt släktvapen som frimurarvapen. En blasonering av vapnet saknas på Riddarhuset, men en jämförelse med övriga framställningar av samma vapen visar att övre sinister fält av misstag har blivit guld istället för silver i Pålmans vapenrulla.

Adliga ätten Nisbeths vapen (ur Klingspors vapenbok) Adliga ätten Nisbeths vapen (från www.svenskadel.nu)

 

 

CH Nisbeth
C H Nisbeth (1835-1912)

 


Fru Hilma Nisbeth
f. Oterdahl (1841-1911)

 

Externa länkar:

Om makarna Nisbeth i folkräkningen 1890

www.riddarhuset.se

 

Adliga ätten Nisbeths vapen (från www.riddarhuset.se)

1874-1891 ÖCM i VPL
1905-1909 DPM i VPL

Källor:
Bergqvist: Gamla kyrkogården i Karlstad
Anjou: Svenske frimurare V. Provinciallogen i Karlstad