Wermlandsheraldik > Häradssigill > Nordmarks härad

Nordmarks härads sigill

 

 

Nordmarks härad

 
   

Nordmarks härad är den norra delen av "Markir", det vill säga gränsskogarna mot Norge. Ortnamnet - Nordmarchæ - är känt från 1287. Dess tingsplats var Långelanda utanför Årjäng, som är häradets största ort.

Sigillets motiv - en upprest björn - går igen i flera av bygdens vapen. Årjängs köping upptog hela björnen i sitt vapen. Töcksmarks landskommuns vapen innehöll ett björnhuvud - en heraldisk förkortning av sigillbilden. Björnen lever idag vidare i storkommunen Årjängs vapen från 1970-talet.

Årjängs köoings vapen
Årjängs köping

Årjängs kommunvapen
Årjängs kommun

Töcksmarks kommunvapen
Töcksmark

Wermlandsheraldik:

Töcksmark

Årjängs kommun

Årjängs köping