Ölme härads sigill

 

 

Ölme härad

 
   

Ölme härad, område i Värmland vid Vänerns nordöstra kust. Ö., som omger Kristinehamn, är i sydväst ett bördigt slättland och i nordöst en mer höglänt skogsbygd. Tinget låg i Kristinehamn utanför häradet. - Ortnamnet (1491 j Wlma herrit) är formellt identiskt med sockennamnet Ölme.

- Ortnamnet (1386 Ølmehæredh), äldst med efterleden härad 'bygd', betyder 'bygden vid älven Ölman'. Älvens namn har senast sammanställts med ett dialektord ul 'mycket härsken och illaluktande', p.g.a. grumligt och trögflytande vatten.

Externa länkar

Saxe Knutar

 
 

Värmländska häradssigill - Startsida