Wermlandsheraldik > Häradssigill > Väse härad

 

 

Väse härad

 

Väse härad utgör bygden öster om Karlstad, vid Vänern. Tingsplatsen har genom historien flyttas mellan ett flertal platser i bygden, bland annat Ve, Torsgården och Väse prästgård. 1860 inrättades den i Lund i Östra Fågelviks socken, men flyttades därifrån till Kristinehamn.

Etymologi
Häradet har sitt namn gemensamt med socknen Väse, som även den skrevs Wæshærad under 1390-talet. Namnet tros komma från Væs(a) som ska vara ett äldre namn för ån Glumman, som rinner ut i Vänern. Härad betyder ju bydg, varför Wæshærad alltså bör tolkas som "bygden kring Glumman" på modern svenska.

Häradssigillet
Sigillet, som visar bilden av en kyrka, har inte inspirerat till några heraldiska skapelser. Versionen ovan är hämtad ur Riksarkivets samlingar. Nedanstående sigill är det som används av Väse hembygdsförening.

Externa länkar

Om Väse härad i Värmlandsrötter

 
 
   
 
   

Den äldsta verstionen av sigillet stammar från 1654 och förvaras på Arkivcentrum i Karlstad. Sigillet bekräftar ett köpebrev gällande Klockaregården i Väse. Enligt hembydsföreningen i Väse är sannolikheten stor att den avbildade kyrkan i sigillet är identisk med Väse gamla kyrka.