Wermlandsheraldik > Häradssigill > Visnums härad

 

 

Visnums härad

 
   

Visnums härad är Värmlands syd-östligaste och ligger mellan sjöarna Vänern och Skagern. Tinget låg i Kristinehamn, det vill säga utanför själva häradet.

Häradsnamnet kommer antingen från sockennamnet Visnum eller så är det ett ursprungligt namn på hela bygden. I så fall torde det betyda trakterna kring Vismans dalgång.