Wermlandsheraldik > Kyrkliga vapen > Biskop Esbjörn Hagberg

Biskop Esbjörn Hagbergs vapen

 

Biskop Esbjörn Hagberg (2002-)
Valspråk: I försoningens tjänst

Esbjörn Hagberg tillträdde som biskop för Karlstads stift våren 2002. Som många andra nya biskopar saknade vapen, så ett nytt fick komponeras i samråd med heraldikern Bengt Olof Kälde, som också blev den som fick måla vapnet för första gången.

I Stiftsbrevet 4/2002 har förklarade biskopen symboliken bakom vapnet för stiftets personal. Vapnet ska i sin helhet syfta på kyrkans pastorala och själavårdande uppgift.

Stolan
Den blå stolan bär botens färg och ska syfta på Kristi ok och bibelstället Matteus 11:29:

"Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta."

Genom förlåtelsen lever vi i försoning med Gud och varandra. Stolan blir som symbol för Kristi ok också en påminnelse om allas kallelse att, i Jesu efterföljd, bära varandras bördor.

Biskop Esbjörn Hagberg

Externa länkar

Karlstads stift

Stiftsbrevet

 

Karlstads stifts vapen
Karlstads stift

   

Veronica
Den lilla blå blomman i vapnet är en Vernoica. Släktet Veronica omfattar cirka 180 arter spridda över Norra halvklotet.

Etymologiskt brukar blommans namn härledas till den Veronica som torkade Jesu fötter.

Biskopen ser den som en symbol för "andlig mognad och växt" och hänvisar till den latinska frasen "vera unica medicina". Ordleken betyder att Kristus är den sanna läkedomen. Det är Jesus som får oss att växa och mogna i tron.

Veronica