Wermlandsheraldik > Läns- och landskapsvapen > Värmlandsjärven

I fält av silver en svart järv

 

Värmland 1560-68

 

 

När Gustav Vasa begrovs 1560 importerades kontinentens renässansbegravningar till Sverige. I dessa ingick att den dödes samtliga titlar representerades av var sin vapenfana i begravningståget. Nu hade fanparaden i Kung Göstas begravningståg från Stockholm till Uppsala blivit synnerligen kort om han blott skulle sörjas som Sveriges, Götes och Vendes konung. Tre fanor för en så stor man var alldels för lite, tyckte sonen Erik XIV, som jämförde med tysklands småfurstar som ofta hade många och långa titlar att ståta med.

Därför komponerades landskapsfanor för alla de provinser som hörde till det svensk-finska riket. Många landskap, däribland Värmland, saknade landskapsvapen, varför man satte igång att nykomponera vapen. Ofta valdes motiv som var ekonomsikt viktiga i 1500-talets Sverige. Värmland representerades av en gående svart järv i silversköld.

Man kunde dock ha valt att utgå från ett sigill som Sixten Samuelsson omtalar i "En bok om Värmland av värmlänningar" (Uppsala 1917). Sigillet, som beseglade värmländska handlingar i kommerskollegiet intill 1630, ska ha innehållit i blått fält en "uppspänd båge", det vill säga ett armborst med pålagd pil. Uppgiften "i blått fält" låter misstänkt likt ett heraldiskt vapen...

 

   

Huruvida vapnet verkligen föreställde en järv har det ibland tvistats om. I "Fru Margreta Grips bok" visas något som påstås representera Värmland. Torsten Lenck beskriver det i Svenska Turistföreningens årsskrift från 1928 som "en gråsvart bäver med röd tunga".

Lenck frågar sig om konstnären någonsin sett en bäver - för förutom svansen uppvisar den inga större likheter med någon bäver, utan ser mer rovdjurslik ut.


Feltrycket ur "Fru Margaretha Grips bok"

Clara Nevéus löser problemet genom att konstatera att man helt sonika förväxlat landskapssköldarna och skrivit Värmland över Medelpads vapen. (Detta besvarar dock inte Lencks huvudbry angående bäverns anatomi...)

Järven återuppstod som heraldiskt djur i Värmland en kort period under 1900-talet genom Gunnarskogs landskommuns vapen.


Gunnarskog