Nokia - Karlstads vänort i Finland

 

 

Innan mobiltelefonin totalt hade tagit över den lilla staden Nokia var dess största stoltet den numera utrotade sotmården. På något sätt har djuret anknytning till det gamla ortnamnet Noki-näätä.

Den blå strömmen symboliserar Nokiaälven, ett biflöde till Kumo. Vapnet antogs 10 oktober 1951.

Länkar
Nokia kommun

 

Karlstads vänorter
Blöndous
Horsens
Jögeva
Ljubljana
Moss
Nokkia

 

Värmländska vänorters vapen - Startsida

http://www.nokiankaupunki.fi/