Sørum - Hagfors vänort i Norge

 

 

Sørums vapen är av ganska ungt datum, det antogs 26 juni 1981. Sin vapenbild har det fått genom lite lån-byte med en av Norges mest inflyteslerika medeltidssläkter - Sudreimsätten.

Släkten kommer från Sørum och tog sitt namn efter orten. Kommunen har sedan lånat rosen från sudreimarnas vapen.

Länkar
Sørums kommun

 

Hagfors vänorter
Kjellerup
Lapua
Sørum

 

 

Värmländska vänorters vapen - Startsida