Ventspils - Degerfors vänort i Lettland

 

 

Ventspils hör till Lettlands äldsta städer och dess vapen minner om stadens stolta historia. De tillfälliga herrarna i Moskva försökte visserligen förändra vapnet under 1900-talet, men idag är ordningen återställd.

Staden växte från början upp kring en borg som anlades av tyska riddare på 1200-talet. När samhället fick stadsrättigheter vet man inte, men den omnämns som stad redan 1378.

Den äldsta framställningen av vapenmotivet kommer från Ventspils sigill från 1369 och innehållet har varit i stort sett oförändrat sedan dess, bortsett från några smärre ändringar under den tsarryska tiden. 1925 fastställde den Lettiske presidenten vapen för så gott som samtliga städer i landet. I samband med detta korrigerades vapnet och man återgick till den röda bakgrundsfärgen.

1970, när man var en del av det sovjetiska imperiet, förändrades dock vapnet radikalt. Tinkturerna förändrades, riddarkorset ersattes av en båtratt och man tillfogade diverse symboler ur den Lettiska sovjetrepublikens vapen.

När muren föll 1989 återgick man till 1925 års vapen.

Länkar
Ventspils stad

 

Degerfors vänorter
Oedheim
Ventspils

 


Ventspils
sigill från 1369

 


Ventspils vapen

 
 

Värmländska vänorters vapen - Startsida