Wermlandsheraldik > Frimurarvapen > Föreningsbandet

 

   

Brödraföreningen Föreningsbandet, Karlskoga

Valspråk: Fiat Lux

   

Nedre fältet i Föreningsbandets sköld innehåller hela Karlskogas kommunvapen. Frimurarattributen i det övre fältet har således givits motsatta tinkturer.

Bildandet av en brödraförening i Karlskoga skedde 1944 på initiativ av ett trettiotal frimurare med regementspastor John Karlén i spetsen. Sedan 1912 hade en frimurarklubb verkat i staden, men röster höjdes för att verksamheten borde få en fastare organisation som brödraförening. Idén stöddes av provincialmästaren Reinhold Geijer, som medverkade vid installationen tillsammans med bland andra sin efterträdare, landshövding Abraham Unger.

Sitt vapen och valspråk fick föreningen på sin högtidsdag 30 september 1948.

Externa länkar

Svenska frimurarorden

 

Wermlandsheraldik: Brödraföreningar

Erik Gustaf Geijer

Fraternitas

Föreningsbandet

Prudentia

S:t Tomas

 


Karlskoga