Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Hermelin

Adliga ätten Hermelins vapen (ur Klingspors vapenbok)

Sköld: i blått fält en balkvis ställd hermelin av silver och däröver en ginstam av silver, belagd med tre svarta herminer. (FD)

 

Adliga ätten Hermelin från Värmland
Adlad 1702 Nr 1391 Utdöd 1797

 

Adliga ätten Hermelin stammar från professorn och kunlige historiografen Olof Nilsson Skragge-Hermelin som levde mellan 1658 och 1709.

Släkten "utdog i ståndet" 1797 och utslocknade helt omkring 1820 (den som vet skilnaden får gärna höra av sig...). Olof Nilssons son, Carl HermelinEn gren av släkten upphöjdes dock till friherre 1776 och blev på så sätt stamfar för den ännu levande friherrliga ätten Hermelin.

Släktens originalsköldebrev förvaras tillsammans med friherrebrevet i i Hermelinsamlingen i Riksarkivet.

Externa länkar

www.hermelin.net

www.svenskadel.nu

 

Wermlandsheraldik:

Friherrliga ätten Hermelin