Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Hjärne (F)

Friherrliga ätten Hjärnes vapen (ur Klingspors vapenbok)

 

 

Friherrliga ätten Hjärne
Friherre 1762 Ointroducerad Utdöd 1770

 

Denna ätt står i Klingspors vapenbok listad som "uradel från Småland". Detta känns lite förbryllande, eftersom mycket - såväl namn, årtal och, framför allt, vapenbildens innehåll - tyder på att det det skulle vara en friherrlig gren av adliga ätten Hjärne från Värmland. Allt som skrivs på denna sida och den härpå följande om grevliga ätten Hjärne bygger på detta antagande.

Stamfader för den friherrliga Hjärne-grenen var landshövdingen och riksrådet Gustaf Adolf Hjärne (1715-1805). Gustaf Adolf började sin militära karriär som volontär i artilleriet och avlutade den som infanteriöverste vid Nylands regemente 1758. I det politiska livet företrädde Hjärne hattpartiet och var dess representant i sekreta utskottet.

Gustaf Adolf Hjärne var en mycket uppskattad politiker och blev 1761 utnämnd till riksråd och upphöjdes till friherre året därpå. Friherrliga ätten Hjärne dog ut 1770 när han upphöjdes till greve.

Externa länkar

Om Gustaf Adolf Hjärne på Projekt Runeberg

 

Wermlandsheraldik:

Adliga ätten Hjärne

Rysk-finska Friherrliga
ätten Hjärne

Grevliga ätten Hjärne

 

Adliga ätten Hjärnes vapen (från www.riddarhuset.se)
Adliga ätten
Hjärnes vapen