Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Linroth

Adliga ätten Linroths vapen (från www.svenskadel.nu)

Sköld: i blått fält en lindstubbe med rötter och fyra blad, allt av guld, och överlagt med en i silver och svart snedrutad (tvåradig) bjälke.
På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat av guld, blått, silver och blått.
Hjälmprydnad: en beväpnad arm, hållande en värja. (FD)

 

Adliga ätten Linroth
Adlad 1691 Introducerad 1693 Nr 1222

 

Av släktnamnet att döma skulle man kunna tro att vapnet visade en uppryckt linplanta. Blasoneringen berättar dock att det rör sig om en lindrot med fyra gyllne löv. Släkten hette nämligen tidigare Linderoth.

Som en hedersbetygelse till Linrothssläkten upptogs den spetsrutade bjälken i Storfors köpings vapen från 1949. På detta sätt ville riksheraldikern visa på linrotharnas betydelse för bygdens utveckling.

I Bjurtjärns kyrka hänger begravningsvapnen över två 1700-talsherrar av ätten - Clas och Hans Gustaf, Linroth.

Adelsbrevets blasonering:

[...] En blå skiölldh, hvaruthi står en linderooth med fyra bladh af gull, tvärt öfver den samma ligger en biälcke, som med bandevijs ställte rutor af sölfver och svart, hvar om annat är fördehlt; ofvan på skiöllden är en öpen tornerhielm, hvar öfver vijsar sigh en beväpnat arm, hållandes en bahr väria, krantzen och löfvärcket är af gull, sölfver och blått, alldeles som detta vapnet med sine rätta och egentelige färgor här hoos repræsenterat och afmåhlat står. [...]

Wermlandsheraldik:

Storfors kommun

Linroths begravningsvapen i Bjurtjärns kyrka

 


Storfors kommunvapen