Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Storfors

I fält av guld två röda tänger för lancashiresmide, den högra störtad, överlagda med en delad, av silver och svart genom styckade skuror spetsrutad bjälke

 

Storfors kommun 1971
Storfors köping 1949-70

 

1949 fick den gamla bruksorten Storfors köpingsrättigheter. De kommunala myndigheterna beslöt att fira detta med att skaffa sig ett köpingsvapen.

Motivet skvallrar lite om att det inte kommunalmännen själva som kom med idén till vapenbilden. Så är också fallet - man vände sig nämligen till Riksheraldikerämbetet och bad om ett förslag. Förslaget antogs utan protest och kunde antas av Kungl. Maj:t den 2 december 1949.

Att vapnet skulle innehålla anspelningar på ortens industrihistoria var uppenbart och det innehåller två anspelningar på detta. Det första är den "spetsrutade" bjälken. Bjälken är hämtad från den adliga ätten Linroths vapen. Släkten har haft stor betydelse för järnhanteringens utveckling i Storfors. I Bjurtjärns kyrka kan vi se två linrothska begravningsvapen över 1700-talsherrarna Clas och Hans Gustaf.

Den andra bruksanspelningen är naturligtvis de två tängerna för lanchashiresmide. Lancashiresmidet kommer, som namnet antyder, från England och infördes i Sverige vid mitten av 1800-talet. Metoden går ut på färskning i två etapper. Först "bröt" man järnet genom att bearbeta det med långa spett. Därefter fortsattes processen under smälthammaren, där det fortfarande smälta järnet plattades ut. Sist höggs smältan i stycken och smiddes till stångjärn.

Externa länkar

Storfors kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Storfors

Storfors

Ullvättern

 

Wermlandsheraldik:

Adliga ätten Linroths vapen

Linroths begravningsvapen i Bjurtjärns kyrka

 

Adliga ätten Linroths vapen (från www.riddarhuset.se)
Linroth