Wermlandsheraldik > Häradssigill > Grums härad

 

 

Grums härad

 

Grums härad sträcker sig från Vänerns nord-väst hörn upp till Värmeln. Häradet omnämns för första gången 1331 och bestod då endast av Grums socken. Med tiden utvidgades häradet till att även omtatta socknarna Borgvik, Ed, Segerstad och Nor. Dess tingsplats låg i Hammarsten.

Sigillet, som kommer från 1600-talet, föreställer Grums första sockenkyrka. Motivet återkommer även i militära sammanhang. På Värmlands museum återfinns det i Grums härads uppbådsfana från Karl XII:s dagar. När Värmlands regemente under sent 1900-tal införde kompanifanor prydde den fanan för Grums kompani.

Externa länkar

Om Grums härad i Värmlandsrötter

 
 
   

Grums kommuns vapen

 

När köpingen Grums vapen skulle komponeras valde man att låta kyrkan i sigillet stå för ortens historia - sågklingorna står för det moderna i form av träindustrin.

Grums härads sigill
Grums kommun