Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Grums

Grums vapen från "Värmland - vår hembygd"

I blått fält en kyrka av silver med korsprydd takryttare på mitten och kors över vardera gaveln samt med svart fönster; däröver en ginstam av silver belagd med tre blåa cirkelsågklingor

 

Grums kommun 1973
Grums köping 1952-
1973

 

När Grums köping skulle förses med vapen vill dess styrelsen ville att vapnet å ena sidan skulle symboler för nutid och historia. För nutiden står de tre sågklingorna som symboliserar träindustrin som varit grunden för kommunens industri under 1900-talet.

Svårare var det med historien. Köpingen ville ha med motivet från Grums häradssigill - föreställande socknens första kyrka. Enligt heraldikens normer kan inte ett vapen innehålla en speciell bygnad. Detta löstes dock genom att man ingående beskrev sigillbilden i heraldiska termer.

Externa länkar

Grums kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Grums

Grums

Värmskog

 
 
   

Grums härads sigill

 

Grums härad omnämns för första gången 1331 och bestod då endast av Grums socken. Med tiden utvidgades häradet till att även omfatta socknarna Borgvik, Ed, Segerstad och Nor.

Sigillet, som kommer från 1600-talet, föreställer Grums första sockenkyrka. Motivet återkommer även i militära sammanhang. På Värmlands museum återfinns det i Grums härads uppbådsfana från Karl XII:s dagar. När Värmlands regemente under sent 1900-tal införde kompanifanor prydde den fanan för Grums kompani.

Grums härads sigill från Värmlandsrötter
Grums härad