Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Värmskog
Wermlandsheraldik > Kyrkliga vapen > Värmskog

Bookmark and Share
 
 
 

I fält av silver ett avslitet blått griphuvud mellan tre blå kryckkors, ordnade två och ett

 

Värmskogs kyrkoförsamling
Värmskogs landskommun 1951

 
 

Förutom stiftet är det bara Värmskogs församling bland de kyrkliga enheterna som för ett heraldiskt vapen. Vapnet antogs för dåvarande Värmskogs landskommun 1951.

Gripen hör till de vanligaste heraldiska djuren i Sverige, men Värmskogs i vapen finns det enda exemplaret i Värmländsk kommunal heraldik.

Att gripen hamnat just i här beror på att den förekommer på en bildsten vid Värmskogs kyrka. Stenen har daterats till tiden kring det förra millennieskiftet. Gripen symboliserar därför den hedniska forntiden i socknens historia.

På en annan sten vid kyrkan återfinns den äldsta kristna symbolen i Värmskog - kryckkorset. De tre korsen i vapnet har stort symboliskt innehåll. För det första ska de, i kontrast till griphuvudet, symbolisera den kristna tiden och de tre kyrkobyggnader man haft (från 1200-, 1600- respektive 1700-talen).

För det andra är korsen symboler för församlingens tre landsändar - östra, västra och norra Värmskog.

Externa länkar

Grums-Värmskogs pastorat

Grums kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Grums

Grums

Värmskog

 

Wermlandsheraldik:

Bloggat om Värmskog

 
 
 
 
   

På femtiotalet inkorporerades Värmskog tillsammans med Högerud i Stavnäs storkommun. Man lät då kryckkorset gå igen i det gemensamma kommunvapen som konstruerades 1959 av komministern i Värmskog, John Engvall.

Värmskog ligger idag i Grums kommun.


Stavnäs
landskommun