Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Stavnäs

I fält av silver två korslagda, med blå doppskor försedda, röda pilgrimsstavar, åtföljda i övre vinkeln av ett blått kryckkors och i nedre vinkeln av ett blått ankare

 

Stavnäs landskommun 1959-1971

 

Detta vapen fördes av den storkommun som bildades av Stavnäs, Högerud och Värmskogs socknar. De tre fick var sin bild i det nytagna vapnet.

Vapnet konstruerades av komminister John Engvall från Värmskog.

Stavnäs
Den namngivande kommundelen intar den centrala delen av vapnet. Stavarna syftar naturligtvis på en av två möjliga förklaringar till ortnamnet Stavnäs.

När pilgrimer på väg sin väg till Nidaros drog genom Värmland lade de ner sina stavar (dvs rastade) på ett näs vid Glafsfjorden innan de korsade sjön.

Den alternativa tolkningen av namnet går ännu längre tillbaka i historien. Stav skulle då betyda "upprest påle" och syfta på en hednisk kultplats.

Externa länkar

Arvika kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Arvika

Arvika

Brunskog

Glava

Gunnarskog

Stavnäs

Älgå

 

   

Högerud
Den andra bilden, ankaret, symboliserar den värmländska insjötrafiken. Högerud har nämligen (precis som Stavnäs) hamnar både i Värmeln och Glafsfjorden.

 
   

Värmskog
Kryckkorset är hämtat från Värmskogs komuns nio år äldre vapen. I värmskogsvapnet, som vid kommunsammanslagningen övertogs av socknen, symboliserar de tre kyrkor som funnits i församlingen.


Värmskogs
kyrkoförsamling