Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Gunnarskog

Bookmark and Share
 
 
 
Gunnarskogs vapen ur "Värmland - vår hembygd"

I fält av silver en gående, rödtungad, svart järv, åtföljd av tio gröna grankvistar, varav fem ovan och fem nedan, i båda fallen ordnade tre och två

 

Gunnarskogs landskommun 1954-1971

 

 
 

Gamla kommunen Gunnarskog har ett av Värmlands intressantaste vapen. Silversköld med en svart järv var nämligen Värmlands landskapsvapen till dess att Erik XIV ändrade det till den nuvarande Värmlandsörnen 1567.

Under 1950-talets våg av nya kommunvapen ansåg Riksheraldikerämbetet att det vore intressant att återanvända järven ur det gamla lansdskapsvapnet för någon kommun. Gunnarskogs landskommun ånsågs som lämpligt för ändamålet.

Externa länkar

Arvika kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Arvika

Arvika

Brunskog

Glava

Gunnarskog

Stavnäs

Älgå

 

Grankvistarna tillfogades för att skilja skölden från den gamla landskapsvapnet och samtidigt åstadkomma en syftning på -skog i Gunnarskog.

Gunnarskogs kommunfullmäktige tillskrev Kungl. Maj:t 30 oktober 1953 och anhöll om att beslut skulle fattas enligt riksheraldikerns förslag och majestätet fattade beslut därom 12 januari 1954.

Vapnet misste sin giltighet när Gunnarskog inkorporerades i Arvika stad 1971.


Värmlands
gamla vapen


 

Källor:
Flodquist, Julius N; Lindow, Lars A; Olsson, Anders "En bok om Gunnarskog", Gunnarskogs landskommun, Arvika 1962