Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Arvika

En häst av silver på blått fält, bestrött med kugghjul av samma metall

 

Arvika kommun 1971
Arvika stad 1918-1970

 

 

 

Vapnet skall symbolisera hästhandel och industri. Arvika använder sig flitigt av sitt gamla stadsvapen, kanske på grund av att det tros vara skapat av stadens store son, bildhuggaren Christian Eriksson. Dessutom förknippas det med Selma Lagerlöf, eftersom Eriksson förmodligen hade hennes novell Vattnet i Kyrkviken i bakhuvudet när han ritade förlagan till vapnet. Novellen bygger på den Värmländska uppfattningen att Näcken visar sig på land i skepnad av en vit hingst.

Arvika vapen
Kommunvapnet på Arvika stadshus (Foto: Kommunens arkiv)

När Arvika kommun bildades hade man förhållandevis många vapen att välja mellan. Motivet till att Arvikas vapen blev det utvalda, var att stadens vapen var det äldsta och det mest kända, knutet till en lokal sägen och att Arvika stad var den till folkmängden största kommunen.

När RHÄ ritade upp vapnet för stadens räkning 1918 utgick man från en minnesmedalj från Arvika utställningen 1911, samma år som staden grundades. Bildhuggaren Christian Eriksson sägs vara upphovsman till såväl medaljen (som innehöll både häst och kugghjul) som den hästprydda portalen vid utställningsområdets huvudingång.

Vapnet skall symbolisera "ortens näringsfång i äldre och nyare tid". Kugghjulen är alltså en symbol för industristaden Arvika, med Arvika Verkstad som en betydelsefull arbetsplats.

Hästens symbolik är dubbelbottnad. Dels står den för det uppenbara - hästens betydelse för bygden och det stora hästintresset. Själve Christian Eriksson lär ha kallat Arvika för en "hästskojarstad". Arvika ligger i det som kallas Travrike, det vill säga Västvärmland, Dalsland och Östnorge. I Jösse och Nordmarks härader finns fler heraldiska exempel på hästhandel och -sport; Älgå (hästjärnväg), Järnskog (kappsläde), Årjängs köping (hästskor).

Externa länkar

Arvika kommun

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Arvika

Arvika

Brunskog

Glava

Gunnarskog

Stavnäs

Älgå

 
 
   

Men så finns det den andra tolkningsmöjligheten, den mytologiska. Det är ett faktum att Näcken i Värmland visar sig på land i skepnad av en häst. Selma Lagerlöf utvecklar detta tema i sin novell Vattnet i Kyrkviken. Kyrkviken är den vik av Glafsfjorden vid vars stränder Arvika stad är byggd.

Wermlandsheraldik:

Selma Lagerlöfs novell Vattnet i Kyrkviken