Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Grava

Grava hembygdsförenings symbol

 

 

Grava socken 2004

 

Grava landskommun hörde till de vapenlösa när storkommunen Karlstad bildades 1 januari 1974. Varken den borgerliga eller den kyrkliga kommunen hade sett något behov av att skapa ett eget heraldiskt vapen.

2004 lanserade Grava hembygdsförening en ny bokserie - Grava i ord och bild. Serien är tänkt som ett alternativ till en traditionell hembygdsbok och de två utkomna volymerna lovar gott för framtiden, och har börjat fylla det tomrum som uppstått sedan det att G M Sandin utkom med sin bok "Grava och Forshaga" på 1930-talet.

I samband med att Grava i ord och bild 1 utkom 2004 dök ett nytt föreningsmärke upp på omslaget. Det är ett sköldformat emblem, som visserligen inte uppfyller heraldiska krav på ett vapen, men det är ändå ett steg på vägen. Tankarna bakom den nya symbolen förklaras föredömligt av upphovsmannen Erik Andersson, eldsjäl i föreningen och en av männen bakom bokserien:

Symboliken i Gravas vapen

Det gröna står för skogen.
Det gula för odlingsjorden.
Det blå bandet för Klarälven.
Det mörkt röda för sågverken.
Det ljust röda för sågverkens karaktäristiska skorstenar, som ännu i sen tid utgjort landmärken för Gravabor och alla som passerade Grava på vägar och järnvägar.

Skåre 2004-01-31
Erik Andersson

Gemensamma rötter med Forshaga
Det som vid kommunsammanslagningen utgjorde Grava landskommun var ett ganska decimerat område jämfört med den historiska socknen. I och med urbaniseringen exkorporerades Råtorp och Färjestad i söder till Karlstad 1934. I norr hade ett municipalsamhälle bildats 1907 kring bruket i Forshaga. 1944 fullbordades skilsmässan genom att Forshaga ombildades till en köping.

Forshaga kommuns vapen [ur Värmland - vår hembygd]

När kommunalmännen i Forshaga 1954 antog ett vapen för den tio år gamla köpingen var det alltså egentligen ett gemensamt Grava-Forshaga-arv man hade att ösa ur, när man sökte efter symbolik. Resultatet blev också väldigt liks Gravas 2000-talsmärke om man tittar på det symboliska innehållet: jorden, skogen, älven och industrin.

Hertzöga BK:s klubbmärke

Det är inte en allt för vild gissning att bygdens stolthet, fotbollsklubben Hertzöga BK, också haft jorden och skogen i tankarna när man valde symbol. Klubben är bildad i hemmanet Hertzöga - mitt på Grava slätten.

 

 

Wermlandsheraldik

Forshaga

Karlstad

Vapen i Grava kyrka

 

Externa länkar

Grava hembygdsförening

Hertzöga BK