Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Köla

Bookmark and Share
 
 
 

I fält av silver en uppskjutande vårdkase med röd låga och däröver fyra bjälkvis ordnade riksgränstecken i blått

 

Köla landskommun 1957-70

 

 
 

När Eda på 70-talet lades samman med Järnskog och Köla tvistades det om mycket. Detta kan ha föranlett de funderingar man hade på att komponera ett nytt vapen med inslag från de tre ingående enheterna. Detta avrådde dock Riksarkivet från och man valde att föra den namngivande kommunens vapen oförändrat. Valet var kanske bäst för alla parter. Skansen vapnet symboliserar ju en bygd i gränstrakterna, vilket sammanfattar de tre kommundelarna.

Externa länkar

Hembygdsföreningen Köla stämma

Eda kommun

Om Köla i Värmlandsrötter

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Eda

Eda

Järnskog

Köla

Skillingmark