Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Skillingmark

Skillingmarks vapen av Alexander Ulltjärn, Sockenheraldiska Insttituet

Delad i silver, vari tre uppväxande granar, och blått, vari fem rundlar ställda tre över två, allt i motsatta tinkturer.

 

Skillingmark 2006-

 

I sitt vapen anspelar Skillingmark på den legend man delar med grannen Järnskog:

Rundlarna i vapnets nedre halva syftar på en av de mer fantasifulla traditionerna kring sockennamnet. I forntiden lär man ha lagt två urholkade stockar i ett vatten drag i trakten och låtit dem flyta med strömmen. Där den första stocken, som var fylld med mynt (skillingingar) uppfördes Skillingmarks kyrka. Där den andra, fylld med hästskor, flöt iland byggdes Järnskogs kyrka.

Till höger kan man se hur Järnskog valde att ta till vara den gemensamma traditionen. Hästskon står för Järnskog, rundeln för Skillingmark och stjärnan symboliserar Koppoms bruk.

Komponerat av SHI - antaget av bygden
Vapnet, som är komponerat av Sockenheraldiska Institiutet, antogs i maj 2006 av Skillingmarks byalag och Skillingmarks hembygdsförening. I och med detta blev den heraldiska kartan över Eda kommun komplett - samtliga socknarna Eda, Järnskog, Köla, och Skillingmark har nu sockenvapen.

Läs mer om hur vapnet arbetades fram >>

Skillingmarks vapen [från www.heraldik.se]SHI:s förslag till vapen, som antogs av bydgen.

Externa länkar

Skillingmarks byalag

Sockenheraldiska Institutet

Om Skillingmark i Värmlandsrötter

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Eda

Eda

Järnskog

Köla

Skillingmark

 


Järnskogs vapen