Wermlandsheraldik > Militära vapen > Militära fanor > I2:s fanor

Värmlands regementes fanor

 

Värmlands regemente hade vid regementets nedläggning ett flertal regementsfanor i sin ägo. En äldre fana från 1814 förvarades i regementsmuséet. Denna var mörkblå med Värmlands förvandskade guld-svarta 1800-talsvapen under en gyllene hertigkrona.

På regementschefens rum förvarades tre gula fanor med Värmlandsörnen och regementets segernamn i svart, från 1842, 1913 och 1989. Den äldre av dessa överlämnades till regementet den 12 juni 1849 av kung Oscar I.

I2:s fana från 1842 (ur "Värmlands regementes historia 1950-1994)
I2:s fana från 1842

I2:s fana från 1913 (ur "Värmlands regementes historia 1950-1994)
I2:s fana från 1913

Wermlandsheraldik:

I2:s vapen

Värmlands vapen

 

Externa länkar

Försvarets Rekryteringscentrum